Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(Terminologická vsuvka: pro jednoduchost tady často mluvíme o „textu“, ale můžete si to zobecnit na libovolný obsah, tedy například i audio a video.)

...

Sběr a plánování témat

Klíčovým místem pro tvorbu obsahu je obsahový plán, který se stará zejména o vyváženost obsahu, například abychom neopomíjeli nějaká důležitá témata, koordinaci obsahu, například abychom zbytečně nezdvojovali práci na podobných tématech, a výhled do budoucna, abychom mohli zadávat práce s dostatečným předstihem.

...