Pilotní kurz Nezisk.Digital

Pořádáme pilotní kurz pro 6 neziskových organizací na audit nástrojů pro spolupráci, komunikaci a bezpečnost v neziskové organizaci – praktický kurz s podporou mentora*mentorky

Audit nástrojů pro spolupráci, komunikaci a bezpečnost v neziskové organizaci – praktický kurz s podporou mentora*mentorky

Detaily:

 • Zaměření: Na navyšování digitálních kompetencí neziskových organizací

 • Přístup: Praktické, personalizované učení s mentorskou podporou

 • Cíl: Pomoci účastníkům*účastnicím zmapovat a optimalizovat nástroje

 • Okruhy: Nezisková organizace si může vybrat jeden či více okruhů, které se budou analyzovat

  • Komunikace: Budeme vyhodnocovat efektivitu komunikačních kanálů a zavedených interních zásad nebo pokynů.

  • Spolupráce: Audit posoudí, jak se využívají nástroje pro spolupráci k usnadnění týmové práce a sdílení znalostí mezi zaměstnanci*zaměstnankyněmi.

  • Zabezpečení: Budeme přezkoumávat bezpečnostní opatření, zásady a postupy organizace na ochranu dat a důvěrných informací a identifikujeme případné slabiny nebo oblasti, které je třeba zlepšit.

Způsob:

Virtuálně

Časovost:

16. květen – červenec 2023
Potřeba 5 hodin týdně (předpokládané rozložení aktivit: květen - červen 80%, červenec 20%)

Jak bude kurz probíhat:

 • Audit

  • Vlastní zmapování stávajících procesů ve vaší organizaci (s podporou mentora*mentorky)

  • Identifikace nefunkčních oblastí

 • Plán

  • Prioritizace oblastí, které mají velký dopad a vyžadují malé úsilí

  • Tvorba plánu digitalizace

 • Výběr nástrojů

  • Představení digitálních nástrojů a jejich funkcí (představíme nástroje, které vaše organizace již používá, jsou zdarma nebo odpovídají vašemu plánu digitalizace)

  • Vyberete si nástroj odpovídající vašim potřebám (ve spolupráci s mentorem*mentorkou)

 • Implementace nástrojů

  • Společné nastavené nástrojů tak, aby vyhovovaly organizačním procesům

  • Zpětná vazba: řeší nástroje potřeby identifikované v auditu?

 • Sdílení toho, co jste se naučili*y, s ostatními NNO + demo vaší práce

Kontakt

Veronika Quek