Výzkum s odborníky

Před posunem do další fáze projektu jsme se rozhodli zmapovat potřeby našich partnerských organizací a další organizací a jednotlivců, kteří se věnují oblasti duševního zdraví. Níže najdete konkrétní informace k výzkumu.

Proč je součástí projektu výzkum

Pro výzkum jsme se rozhodli, aby naše neformální vstupy a předpoklady byly podloženy (nebo vyvráceny) daty. Výzkumem získáme podklady pro zlepšení dalšího rozhodování v projektu a pomůže nám s prioritizací našich aktivit. 

Výsledky výzkumu

Co vyplynulo z focus groups, kterých se účastnili zástupci Abaceda, ČOSIV, Nevypusť DušiTerap.ioTerapeutická linka Sluchátko, z.ú.Safety line association (Linka bezpečí) a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR?

 

Další podrobnosti k výzkumu

Možnosti výzkumu

Metod, které lze pro uživatelský výzkum použít, je mnoho a dají se různě kombinovat. Výčet těch nejčastějších najdete např. zde. V základ se dělí se na dvě skupiny: kvalitativní a kvantitativní. Níže jen pro souhrn uvádíme několik bodů ke každému typu výzkumu:

Kvantitativní metody

 • Řeknou KOLIK je něčeho

 • Změříte věci, o kterých víte

 • Potřebujete alespoň stovky respondentů

 • Jsou statisticky průkazné

 • Příklad: dotazník

Kvalitativní metody

 • Napoví PROČ se něco děje

 • Najdete věci, o kterých nevíte

 • Stačí vám jednotky až desítky respondentů

 • Nelze z nich vyvozovat statistické závěry

 • Příklad: hloubkové rozhovory

Chceme najít informace, které neznáme (potřeby partnerských organizací a organizací věnujících se duševnímu zdraví dětí mladistvých).

O tématech nemáme dostatek informací (jak a proč aktuálně funguje řešení duševního zdraví dětí mladistvých, co jsou výhody a nevýhody současného nastavení).

Také zkoumáme, proč se něco děje (proč je aktuální řešení duševního zdraví dětí a mladistvých problém), rozhodli jsme se pro kvalitativní výzkum. 

👉 Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro kvalitativní metodu a to konkrétně online focus group. 


🌱 Kvalitativní výzkum

Výzkum bude probíhat formou online focus group.

Jde o kvalitativní výzkum formou moderované několik dnů trvající internetové diskuze. Takovýto výzkum chce do hloubky a do šířky poznat vztah lidí ke konkrétnímu tématu. Moderátor se proto ptá předem pečlivě vybraného vzorku lidí na témata, která nás společně dovedou k novým pohledům na váš byznys.

Online focus group má celou řadu výhod

 • Odpovědi nejsou zkreslené. Dokud člověk sám neodpoví, nevidí odpovědi ostatních.

 • Respondenti nemusí nikam docházet. Vše zvládnou z mobilu.

 • Diskuze je anonymní, a tak i upřímnější.

 • Po celou dobu máte do diskuze přístup.*

Pořádáme ho ve spolupráci s MakeVision prostřednictvím jejich platformy Nautie. Tam se spustí online diskuze a každý den přibyde jedno či více nových témat, na která budou moci účastníci reagovat a vyjádřit se k nim.

Více o online focus group zde.

Pro online formu focus group jsme se kromě bodů výše rozhodli také vzhledem k aktuální situaci s COVID-19.

*Zdroj

🎯 Cílem a výstupem je: 

Zmapování potřeb organizací a jednotlivců v oblasti péče o duševní zdraví dětí mladistvých. Chceme zjistit pozitiva a negativa aktuálních řešení, bariéry a motivace pro případné nové řešení, atp. Výsledky výzkumu nám pomohou ujasnit další směřování projektu a lépe definovat navrhované řešení.

📆 Časový harmonogram:

Fáze

Datum

Příprava výzkumu

16.9. - 30.9.2020

Rekrutace respondentů

1.10. - 31.10.2020

Realizace výzkumu

18.11. - 2.12.2020

Vyhodnocování výzkumu

3.12. - 11.12.2020


⏰ Co přesně a kolik času je třeba od účastníků/respondentů? Co respondent získá?

Je potřeba se připojit do výzkumu a zapojit se na platformě Nautie do internetové diskuze. Vše funguje z mobilu nebo počítače a pariticipace zabere odhadově cca 15 - 20 minut denně - podle toho, jak aktuálně přidané téma zarezonuje nebo zda bude mít moderátor na respondenta nějaké doplňující otázky.

Každý respondent získá zpracované výstupy. Výstupy budou dostupné i zde na Wiki projektu.

🤝 Zapojené organizace/respondenti:

Organizace

Jméno

Organizace

Jméno

MPSV - Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny

Kristýna Jůzová Kotalová

MPSV - Odbor koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti

Barbora Tobolka Augustová

MPSV - Odbor sociálních služeb a sociální práce

kontaktován p. David Pospíšil

ČOSIV

Klára Laurenčíková, Anna Kubíčková

Linka bezpečí

Lucie Zelenková, Kateřina Lišková

Nevypusť duši

Marie Salomonová

ČAS

Martina Zimmermannová, Martina Zikmundová

NÚDZ

 

Terap.io

Chadi Moussawi

Abaceda

Kateřina Brodská, Terézia Lukšicová

Terapeutická Linka

Jan Pechar

 


📚 Materiály a dokumentace k výzkumu:

Google Drive