Koordinátor/ka obsahového plánu

Koordinátor obsahového plánu se pohybuje v první a druhé etapě vzniku obsahu v Česko.Digital - sbírá návrhy na komunikaci, doplňuje zadání o potřebné informace, plánuje publikaci, zadává do obsahového plánu a předává ke zpracování obsahovému týmu skrze koordinátory obsahu. Dále udržuje obsahový plán aktuální a kontroluje, zda se stíhají plánované termíny publikace.

🧠 Pozice je vhodná pro: JUNIOR

🧑‍💼 Typ role: OPERATIVA

🕒 Kolik hodin týdně zabere: 5-10 hodin

🔁 Jak pravidelně: KAŽDÝ DEN

Táto role je silně operativní a taktická – kreativitu a strategii v ní nehledej.

💼 3 nejdůležitější aktivity a funkce této role

 1. Každodenní kontrola stavu plánovaného obsahu

 2. Koordinace poptávek obsahu z Jiry, jejich zapracování do obsahového plánu a zadání obsahovému týmu

 3. Komunikace s obsahovým týmem, nejčastěji s Content Lead, Digital & Production Lead a koordinátorem/koordinátory obsahu

👀 Co vše má tento člověk na starosti?

 1. Zodpovědnost za to, že je OP aktuální - kontrola stavu jednotlivého plánovaného obsahu, komunikace s odpovědnými osobami o stavu či případném přesunutí termínů: obsah, který má být publikovaný dnes by měl být den předem ve stavu “naplánováno”/ “připraveno k publikaci”/”připraveno na social”/ “připraveno na Slack”/ “připraveno pro newsletter”/”připraveno k rozeslání”); alespoň 2 dny před publikací by měl obsah už být ve stavu “korektura”; neřešit “ad hoc Teryii” a “ad hoc Jindřich”.

 2. Zpracování procesu poptávky obsahu z https://cesko-digital.atlassian.net/jira/software/c/projects/KOMCD/boards/45?selectedIssue=KOMCD-137 od upřesnění detailů poptávky po zadání do obsahového týmu: komunikace se zadavatelem ohledně upřesnění poptávky (včetně dohody na termínu publikace), následné zpracování do obsahového plánu (dodržovat kategorizaci obsahu) a zadání obsahovému týmu (kontrolovat, zda koordinátoři zadání zpracovali).

 3. Po publikace přesun kartiček v Trellu ze sloupce “Čeká na publikaci” do sloupce “Publikováno (čekáme na linky na publikované výstupy)”.

 4. Na začátku každého měsíce zpětná kontrola, zda je u všeho vyplněné CTA, cílová skupina a publikovaný výstup (např. na začátku února zkontrolovat leden - doplňuje Digital & Production Lead Česko.Digital). Pokud některý z údajů chybí, kontaktovat odpovědnou osobu s prosbou o doplnění. Dát zprávu Junior Content Manager č.d. o tom, že jsou doplněné publikované výstupy.

 5. V případě publikovaného obsahu, doplnění odkazů publikovaných výstupů na kartičky v Trellu (C.D - obsah + Tvořit může každý) a přesun do sloupce “Co jsme za poslední dobu stihli”.

 6. Změna názvu záznamu v OP dle finálního názvu publikovaného výstupu v OP i v Trellu.

 7. Umožňuje-li to množství plánovaného obsahu, návrhy na případné přeplánovaní obsahu (vhodnější den/čas).

 8. Zadávání pravidelných komunikací do obsahového plánu např. Měsíc očima CEO, propagace webinářů edu.digital atd.

 9. Koordinace propagace webinářů edu. digital: Podívat se do OP, na kdy je naplánovaná propagace webinářů. Cca 3 týdny předtím se podívat na stránku Seznam plánovaných webinářů a zkontrolovat, zda v těch na daný měsíc jsou vyplněné informace + zda jsou webináře zadané v OP. Poté napsat do kanálu ceskodigital-edu zprávu, zda budou skutečně tyto webináře, popř. prosbu o doplnění informací (s uvedením deadlinu, do kdy má být hotovo). Po té, co jsou všechny informace doplněné, vyplnit zadání (nevypisovat vždy nové, ale používat kopii již vytvořeného). Toto zadání pak vložit do záznamu v OP do řádku Zadání.

 10. Ad hoc úkoly od Content Lead.

✨ Jaké vlastnosti a dovednosti by měl člověk v této roli mít?

 • Organizační a plánovací schopnosti

 • Komunikační dovednosti

 • Důslednost

 • Systematičnost

 • Smysl pro detail

🪄 Jaké jsou pravomoci role?

 • Dohoda na termínu publikace se zadavatelem poptávky obsahu s ohledem na kategorizaci obsahu. V případě, že u poptávky obsahu nevyhovuje termín publikace s ohledem na kategorizaci obsahu nebo naplněnost obsahového plánu, může termín přizpůsobit.

 • Při poptávce obsahu může odmítnout velmi krátký deadline.

🔗 Důležité odkazy pro roli