Šablona: Název role

Úvod a krátký popis role

🧠 Pozice je vhodná pro: SENIOR/MEDIOR/JUNIOR

🧑‍💼 Typ role: STRATEGIE/KREATIVA

🕒 Kolik hodin týdně zabere: XXX hodin

🔁 Jak pravidelně: KAŽDÝ DEN/PÁRKRÁT TÝDNĚ/...

💼 3 nejdůležitější aktivity a funkce této role

  1. XXX

  2. XXX

  3. XXX

👀 Co vše má tento člověk na starosti?

XXX

✨ Jaké vlastnosti a dovednosti by měl člověk v této roli mít?

XXX

🪄 Jaké jsou pravomoce role?

XXX

🤝 Co od této role vyžaduje Obsah Česko.Digital?

XXX

🔗 Důležité odkazy pro roli

  • XXX

  • XXX