2022-09-15 Setkání koordinátorů obsahu

Datum

Sep 15, 2022

14:00-14:50

Účastníci

  • @Terézia Palaščáková

  • @Pavel Šilar

  • @Sára Zikmundová

  • Mariana Tymočko

 

🧑‍🍳 Vede: @Terézia Palaščáková

🗒️ Zapisuje: @Terézia Palaščáková

 

  1. Příště vede @Pavel Šilar, zapisuje Mariana Tymočko.

Cíle

  • Vyriešiť všetky trable a tešiť sa z toho, čo sme dokázali.

Témata

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

3 min

Jak se máme?

Všichni

 

3 min

Představení nových členů

@Terézia Palaščáková

Nové koordinátorky @Sára Zikmundová a Mariana Tymočko.

15 min

Na čem pracujeme, co nás blokuje?

Koordinátoři

  • Pavel: Pracujem na reporte. Inak nemám nič mimo.

  • Terka: Naplánujem úvodný onboardingový call so Sárou & Mari. Zašlem takisto workflow obsahu a všetky potrebné podklady. Inak to, na čom aktuálne pracujem, vidno v Jire.

29 min

Zadání textů do obsahu / onboarding

všichni

Úkoly

žiadne

 

Nezapomeňme sdílet zápis do příslušného kanálu na Slacku!