2022-05-24 Setkání koordinátorů obsahu

Datum

May 24, 2022

17:00-17:50

Účastníci

 • @Terézia Palaščáková

 • @Pavel Šilar

 • @kat.strnadova

 

🧑‍🍳 Vede: @kat.strnadova

🗒️ Zapisuje: @Terézia Palaščáková

 

 1. Příště vede @Pavel Šilar, zapisuje @kat.strnadova.

Cíle

 • Vyriešiť všetky trable a tešiť sa z toho, čo sme dokázali.

Témata

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

3 min

Jak se máme?

Všichni

 • Terka = bakalááár + veľa práááce

 • Pavel = veľa prááááce

 • Kat = veľa práááce

15 min

Na čem pracujeme, co nás blokuje?

Koordinátoři

 • Pavel nemá nič

 • Kat pracuje na článku o Masterminde

 • Terka pracuje na zlepšovaní prostredia obsahového tímu

30 min

Aktuální situace

 

 • Pavel nemá čas väčšinou v utorok, stredu, Slack neustále sleduje

 • Kat nepravidelne každý deň, Slack neustále sleduje

Úkoly

žiadne

 

Nezapomeňme sdílet zápis do příslušného kanálu na Slacku!