2021-12-16 Setkání koordinátorů obsahu

Datum

Dec 16, 2021

16:30 - 17:10

Účastníci

 • @Terézia Palaščáková

 • @Pavel Šilar

 • @kat.strnadova

 

Vede: @kat.strnadova

Zapisuje: @Terézia Palaščáková

Cíle

 • Vyriešiť všetky trable a tešiť sa z toho, čo sme dokázali.

Témata

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

Čas

Téma

Kdo

Poznámky

5 min

Jak se máme?

Všichni

 

15 min

Na čem pracujeme, co nás blokuje?

Koordinátoři

Kat:

 • rozpracovaný návod pre neziskovky

  • zmenili sme termín, ale treba ho zmeniť znova

Pavel:

 • dokončili sme článok o predaní zbierky

 • rozhovor so CTO

  • ujme sa toho Dana Beneda

  • okruhy sú už vymyslené

Terka:

 • návod na newsletter

 • kategorizácia obsahu

 • na nový rok nájdem nových ľudí do obsahu

10 min

Novinky

@Terézia Palaščáková

+ ostatní

Čo je nové?

 • prerábanie obsahového plánu

 • nový formulár na zber noviniek z č.d

 • Filip Šula si prebral koordináciu dobrovoľníckych medailónikov

10 min

Projekt Tvořit může každý

@Terézia Palaščáková

Ako ho prepojíme s obsahovým tímom a koordináciou?

 • Necháme to oddelene, veľmi by sa to miešalo a bol by v tom bordel.

Úkoly

@kat.strnadova - zmeniť termíny pri návode pre neziskovky tak, aby pripomienky tímu boli až po novom roku
@Pavel Šilar - rozplánovať rozhovor so CTO do dátumov
@Terézia Palaščáková - spojiť sa s Danou ohľadom rozhovoru, vysvetliť jej kontext

Rozhodnutí

 1. Nabudúce vedie @Pavel Šilar a zapisuje @kat.strnadova (Terka pripraví agendu nabudúce, Kat ju vypostuje pár dní pred callom a potom postne výsledok z callu.)

 

Nezapomeňme sdílet zápis do příslušného kanálu na Slacku!