2021-04-19 Setkání koordinátorů

Date

17:30 - 18:30

Attendees

Goals

 • Dohodnout se na pozici redakce a koordinaci aktivit.

Discussion items

TimeItemWhoNotes
6,666 minútyPozícia redakcie v č.d✅

Haló, tu sme

 • Chceme byť braný ako oblasť/zameranie? - Redakcia = content/obsah.
 • Ako vyriešiť pomenovanie redakcie?
 • Prečo o nás ľudia nevedia?
 • Bude pod nás spadať aj fotka, video, audio?
 • Nepreženieme redakčný kanál po tom, čo ho premenujeme, každým kanálom, aby o ňom ľudia vedeli?

✅ Riešenie:

 1. Možno premenovať kanál na #ceskodigital-obsah, ktorý by zhŕňal všetok obsah v rámci č.d (aj audio, video a pod.).
 2. Spísať pozíciu redakcie v č.d, napísať jej právomoci, s čím môže pomôcť, kto ju riadi a pod.

6,666 minúty

Zadávanie textov✅

Bez zadania nie sú koláče

Stáva sa, že nemáme ešte zadanie, termín je príliš tesný alebo nepresný, ale aj tak musíme vykopnúť aspoň TEASER na text.

Ak však nie je jasné, čo má text obsahovať, kto je zadávateľ a či je potreba, aby ho napísal senior, text by sa nemal teaserovať. Kým totiž príde zadanie, tak ľudia, ktorí sa k nemu prihlásia, vychladnú alebo nemajú čas, poprípade si to musí vziať nejaký senior, ktorý to zvládne celé sám.

 • Prípad s rozhovorom Bakala Foundation

✅ Riešenie:

 1. Pokiaľ nebude zadanie, nebude stanovený termín.
 2. Text bez zadania = nespracovávame ho (treba s tým oboznámiť celé č.d).
 3. Akonáhle bude jasné, aký obsah pôjde von, hodí sa to do Airtable (názov, garant, popisok, projekt). Ak bude možné začať pracovať na texte (to znamená, je pre to obdobie aktuálny a vieme, že ho chceme vydať v najbližších týždňoch, mesiaci), priradí sa danému záznamu štítok poptat zadání a Terka s Bárou vedia, že môžu začať zháňať zadanie od garanta. Hneď, ako dostaneme zadanie, pridávame dátum a vieme, že môžeme začať poptávať text. A potom nasleduje klasický postup celého života textu v č.d.
 4. Kompetencie si s Bárou preberáme v momente, kedy je priradený štítok poptat zadání.
 5. Spadá pod nás celý proces, až kým nebude potrebné skontrolovať obsah koordinátorom redakcie.
 6. Texty publikuje Tom.

 6,666 minúty

Redakční dýchánek✅

Poďme k veci a (ne)buďme crazy

Máme pocit, že na redakčnom dýchánku preberáme príliš mnoho tém a je príliš dlhý.

 • Možno skrátiť na 30 alebo 45 minút.
 • Vždy rozoberať jednu hlavnú tému a na začiatku dať neformálny pokec.
 • Neodbiehať od témy, neopakovať sa, ku každému problému sa vždy vyjadria max. 2 koordinátori, neriešiť koordinátorské veci na spoločných calloch.

✅ Riešenie:

 1. Na calloch budeme rozoberať hlavne témy, ktoré nás môžu páliť (zapojenie dobrovoľníkov a pod.)
 2. Riešme tam aj obsahový plán.
 3. Brainstormujme.
 4. Nerozoberajme procesné veci, ktoré nemusia kvôli účasti počuť všetci.
 5. Pýtajme sa ich, riešme ich problémy.
 6. Neformálny pokec je dovolený.
 7. Kľudne ich skráťme.
 8. Predávajme know-how, môžeme sa dohodnúť na nejakých termínoch dýchánku, kedy by sme dopredu dali vedieť, že sa tam bude riešiť best practice.

6,666 minúty

Newsletter č.d🔜

Houston, potrebujeme NL check

 • Ako vychytať proces kontroly, aby sme vyriešili všetky faktické poznámky už pred testovacím emailom?

Botox pre newsletter

Akú grafiku potrebujeme?

 • úvodní obrázek
 • nové oddělovače
 • obrázek k Projektu měsíce
 • náhledové obrázky k samotným projektům
 • obrázek - Inkubátor (?)
 • obrázek - č.edu
 • obrázek - Kniha měsíce
 • obrázek - Koho hledáme?

6,666 minúty

Marketing č.d✅

Spoznávanie marketingových vôd č.d

 • Nemôžeme sa k vám niekedy pridať na mktg call v piatok? Alebo je to len core-team thing?
 • Vedia o nás, že sme koordinátorky redakcie?

✅ Riešenie:

 1. Môžeme sa zapojiť, ale nie je to nutné.
 2. Zadania a popis textov nám dodá Tom a Jana (vyriešené zadávaním do Airtable).

6,666 minúty

Zhodenie práce na nás✅

Chceme viac koordinovať! (big grin)

 • Kľudne by sme prijali viac právomocí a práce, aby to nezostávalo všetko na Tomovi.
 • Chceme si rozdeliť určité časti koordinácie? Terka - newsletter, Bára - zadávanie textov, Zoul - brainstorming&ideas, Jana - obsahová stratégia a pod.

✅ Riešenie:

 1. Všetku agendu, procesy a administratívu si berieme pod seba my.
 2. Tom s Janou budú viac za ambasádorov, ideátorov, inovátorov, viac Česko.Digital.
 3. Budú nás usmerňovať.
 4. Môžeme si rozdeliť určité právomoci, ale chceme, aby mali Tom a Jana viac času na riadenie a smerovanie redakcie.
6,666 minútyRozpracovanie plánu

(Ne)digitálne témy

 • Môžeme už začať riešiť zadania pre všeobecné témy, nielen témy ohľadom č.d?
 • Je možné, aby sme napríklad urgovali zadania my, ak vieme, kto je zadávateľ textu?

✅ Riešenie:

 1. Nedigitálne témy môžeme začať riešiť.
 2. Je možné, aby sme zadania urgovali my.
6,666 minútySocky č.d✅

Budeme patriť medzi socky č.d?

 • Budeme riešiť socky č.d pod redakciou?
 • Je niekde ich obsahový plán?
 • Ako funguje celý proces?
 • Ako vyriešiť to, že sa zadá článok, ale je k tomu potreba napísať aj príspevky? Bude sa to riešiť mimo redakciu?

✅ Riešenie:

 1. K článkom a obsahu, ktorý vzniká na blog a v redakcii, budeme písať príspevky.
6,666 minútyNávody✅

Návod, ako písať návody

 • Je dobré, ak návod píše jeden človek, pretože je to konzistentné a lepšie sa mu premýšľa nad celým procesom. (Zoul je totálny návodmaster. (heart) (big grin))

✅ Riešenie:

 1. Návody bude písať zoul.

Action items

 •