Fáze projektu

📆 Harmonogram projektu


👣 Fáze projektu

 Fáze 1.0 ✅

🔍 Popis:

 • statická informační a edukační stránka
 • uživatel zde najde informace o tom:
  • kde je možné dlužit - seznam institucí
  • podrobné informace u každé instituce, jakým způsobem je možné požádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o výpis dlužných částek
  • kontaktní údaje na jednotlivé instituce a jejich územní pracoviště
  • vzorové prázdné formuláře ke stažení, případně odkazy na online formuláře (pokud je instituce má)
  • návodný postup, co přesně dělat, pokud je dluh zjištěn
  • možnost sdílení zpětné vazby směrem k webu - našel, co hledal; nahlášení chyby; náměty ke zlepšení
  • více zde
 • výzva: jak přehledně zobrazit uživateli, co a jak má vyplnit a jak má s formulářem naložit

📆 Časový odhad:


 Fáze 1.1

🔍 Popis:

 • dodělávky a opravy z fáze 1.1
 • Přidání žádosti o bezdlužnost k soudu a na Úřady práce
 • dokončení cca 31.1.2021


 Fáze 1.5

🔍 Popis:

 • launch cca 30.6.2021
 • statická webová stránka
  • Rozšíření Fáze 1.1 o obsahující přehledné a strukturované návody ke zjištění existence dluhu u státních institucí
  • nabízející možnost automatického vyplňování osobních dat do formulářů, které se pro komunikaci se státními úřady za tímto účelem používají
 • uživatel zodpoví několik dotazů, na základě kterých získá odpověď, kde on konkrétně může dlužit
 • potvrzení o bezdlužnosti, žádost o prominutí penále, žádost o splátkový kalendář, žádost k soudům, rozšíření institucí o Úřad práce
 • na finální stránce se mu zobrazí:
  • seznam institucí a kontaktní údaje na ně 
  • ulehčení cesty uživateli: automaticky předvyplněné formuláře (na základě osobních údajů, které nám poskytl v jednodchím formuláři) nebo vzorové formuláře (pokud data neposkytl)
  • další postup včetně platebních údajů pro jednotlivé instituce
  • možnost odeslání předvyplněných formulářů na e-mail nebo jejich stažení v PDF


 Fáze 2.0

🔍 Popis:

 • Roadmapa a přesná definice se musí teprve vytvořit. Momentálně hledáme technické řešení, jak celý proces bezdlužnosti automatizovat a zjednodušit. 
 • Ideální stav fáze 2.0 by byl pokud by nám instituce dovolily napojení na jejich systémy a my mohli za uživatele komunikovat a posílat žádosti - nutno navázat na systémy institucí + implementace ověření identity uživatele (bank ID, apod.)

📆 Časový odhad:

1.2.2021 - TBD