2021-12-30 Meeting notes - Tvorba zadání od PO

Datum

Dec 30, 2021

Účastníci

  • @Adéla Sedláčková @Jana Hejnová @Otakar Hyps @Adéla Kalusová

Témata

Téma

Kdo

Poznámky

Téma

Kdo

Poznámky

Tvorba zadání PO

@Adéla Sedláčková

Projde MVP ve wiki - zda je aktuální

Nechceme měnící se dokumentaci

Feedback z vývoje

 

Potřebujeme průběžnou zpětnou vazbu z vývoje (nejen od Martina, ale i on vývojářů)

Cílem je: zapojit koncové vývojáře co nejdříve (i do tvorby zadání) - to souvisí s otázkou jestli je cílem mít stabilní tým lidí (na vývoj) a nebo jestli počítat s krátkodobou pomocí vývojářů i do budoucna

Další kroky - dlouhodobější

Standardizovat postup tvorby zadání pro fázi po Go-Live MVP
Podle principů a priorit Vytvořit roadmap (sepsat problémy + cíle)
  • Follow up v druhé půlce ledna 2022 jak budou dlouhodobější cíle Loono jasnější

Zapojit koncové vývojáře co nejdříve do tvorby feature - fyi @Martin Ladecký