2021-10-15: Agenda review callu: retrospektiva

 

@Romana Pokorná

  • Jak můžeme zlepšit efektivitu týmu a podpořit pravidelné vydávání appky (to se nám nyní imho nedaří)?

  • Funguje dobře testing a děláme dlouhodobě udržitelný a kvalitní produkt?

  • Bude mít Katka dost času na roli Product Ownera, není cílem, aby se zadavatel stáhl do role zákazníka (s tímto má č.d zkušenost a špatně to funguje, naopak obrovský přínos a start projektu přišel, když se zákazník na stávajícím projektu chopil role PO), ale měl aktivní roli na projektu. Co zase můžeme udělat pro to, aby to dobře fungovalo a předávaly se kompetence?

  • PO je pro úspěšný projekt zásadní a nejdůležitější, je důležité, aby měl PO na projektu zájem, měl tam obrovskou motivaci, rozuměl tématu a byl na projektu dlouhodobě – to se v aktuální situaci nepodaří, takže opět, co se dá udělat proto, aby se rizika eliminovala?

@Adéla Kalusová

  • Důležité vědět, kde končí role PO a kde začíná pracovat Scrum master či Analytika - tohle je třeba si vyjasnit.

  • Jak zvýšit efektivitu týmu, protože v tuto chvíli je opravdu obtížné řešit pravidelnou velocitu, když nemáme stabilní lidi v týmu.

  • Dávalo by smysl udělat např. intenzivní den kdy dotáhneme co bude třeba (za předpokladu, že budeme mít vše vč. designu připraveného včas)?

 

Co se nám povedlo?

Co jsme mohli dělat lépe?

Akční kroky

Co se nám povedlo?

Co jsme mohli dělat lépe?

Akční kroky

Blanka: onboarding, zadávání práce vývoji, pomoc pro UX/UI

Blanka: Komunikace lidských kapacit a jejich vliv na splnění cílů/sprintů. Abychom si skutečně (kriticky) určovali naše možnosti s ohledem na množství práce a časové kapacity dobrovolníků

 

Blanka: další pomoc zkušenějších flutteristů (+4h/týdně od seniorů), aby odsýpal vývoj

Během sprint planningu - pokračovat a ptát se zda je XY stihnutelné do 2 týdnů

Refinement (3dny před planningem (optional zda kluci budou mít čas?)/video od Otakara)? - aby měl vývoj co nejdříve připomínky

Adél: Povedl se nám Onboarding!

Jak zlepšovat kvalitu produktu? (aby byl dlouhodobě udržitelný)

  1. Začít testovat co nejdříve (díky 2 novým lidem na projektu)

  2. Udržitelnost - Loono řeší na backgroudu (technická a finanční) + UX design udržitelnost = sharing knowledge, organizace týmu)

Adél: Pojetí PO, ale je třeba říct si jak bude tato role fungovat dále - kde končí a začíná práce analytika

Dřívější onboarding analytika do projektu

Některé věci řešíme pozdě, PO - dodává info asap

Předávání kompetencí PO+Analytik - předá se dosavadní know-how, všichni jsou happy :)

Otakar:
Onboarding nových designerů
Naplánování průběhu designu
Vytvořili jsme systém fungování designerů - ještě stále ladíme detaily
Dokončili jsme první testování

Změny v zadání na poslední chvíli - vytváříme designy pro něco, co se pak mění podle toho, čeho je schopen DEV. To není nejlepší cesta, pokud chceme mít kvalitní produkt. Chápu důvody, netřeba to vysvětlovat. Jen myslím, že je fér to zmínit, abychom si toho byli vědomi a zůstávali na pozoru.

Myslím, že tohle by mohly zlepšit i ukázky designu development - na tom jsme se domluvili už v pátek.