2021-03-18 zápis z jednání

Datum

Účastníci

Cíle

 • Ujasnit roli scrum mastera
 • Ujasnit očekávání od role scrum mastera

Body porady

ČasPoložkaKdoPoznámky
10 minutPředstavení
 • Představení se navzájem včetně role na projektu.
 • Info o tom, v jaké fázi příprav projekt aktuálně je.
30 minut 

Ujasnění role scrum mastera

Očekávání od role scrum mastera 

 • Ujasnení role scrum mastera na projektu a popis toho, kde v procesu vývoje produktu stojí a jaké jsou jeho komeptence. Kromě planningu práce může pomoci i s facilitací schůzek.
 • Očekávání Adéla Kalusováod role scrum mastera: zapojit se do tvorby něčeho nového od začátku, zná aktivity Loono a jsou jí sympatické, časovou kapacitu do konce září (předpokládaný konec projektu) má. 
 • Odsouhlasení Adéla Kalusovájako scrum mastera na projektu i ze strany product ownera a marketing leada.
20 minutNext steps
 • Potřebujeme dokončit onboarding týmu 
 • Potřebujeme připravit strukturu strategického workshopu
 • Je nutné rozseknout, zda udělat dodatečný průzkum pro podložení Existujících alternativ vycházejích z Lean canvas
 • Pomoc od scrum mastera s nastavením týmové struktury, stand-upů, apod. 

Aktuální úkoly