Projektová stránka

Zde najdeš Jak na založení projektuZákladní info o projektu

Aktuální fáze

Příprava | Realizace | Podpora

Datum zahájení přípravy

Nov 1, 2021 domluvená spolupráce s Google.org a podpora projektu

Mar 1, 2022 nalodění product designérky

Datum plánovaného ukončení projektu

Dec 31, 2024 

Status projektu

NOT SET RISKS ISSUES ON TRACK

Popis projektu

To close the digital skills gap we have to accelerate the adoption of digital
technologies. This project aims to combine traditional learning activities with a hands-on digital experience (peer-to-peer assistance), providing first hand
experience and showing the direct impact and value of technology to end
Beneficiaries.


(pozn. aby nedošlo ke ztrátě významu, uvádím původní znění)🎯Hlavní aktivity a milníky projektu

PŘÍMÉ VÝSTUPY PROJEKTU DIGITÁLNÍ INKLUZE

Activity 1: Set up a PILOT project leveraging Grantee’s network of non-profit organisations to identify needs and resources

Outcome 1: Identified basic digital skill gaps, needs & approach

Deadline: July 2023

 

Activity 2: Design and development of materials, and build Selfcare platform & Digital Assistance network of NGOs aimed to fill the evaluated gaps.

Outcome 2: Creation of localized and relevant materials and content addressing identified digital skills gap
Outcome 3: Estimated 10 000 Beneficiaries requested peer-to-peer assistance from digital buddies, via online chat, self-service guides, FAQs, addressing daily requests.

Deadline: Jan 2025


DLOUHODOBÉ CÍLE ČESKO.DIGITAL, KTERÉ PROJEKT DIGITÁLNÍ INKLUZE POMŮŽE NAPLNIT

Grow our base of expert-volunteers to help NGOs through a new volunteering program covering open meetups and workshops, learning
and mentoring programs

Outcome: To grow both our base of long-term active volunteers (to 10%) and volunteer base active in the peak periods from 10% to 20%.

Deadline: Jan 2025

 

Support the NGO EcoSystem in CZ through expert-volunteers

Outcome: Provide NGOs in CZ with digital support via volunteers for 100 non profit projects a year

Deadline: Jan 2025

Výstup(y)

Nová platforma na podporu využívání digitálních technologií u seniorů, dětí a minorit.

Objective and key results (=OKR)

Tento projekt navazuje na roční OKR

  • Vytvoříme platformu pro zástupce NNO a veřejné správy, která je bude provázet (a nepřímo rozvíjet) v podpoře ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel ve zvyšování jejich digitálních kompetencí

Podklady k OKRs Česko.Digital v Miro zde

Podklady k Systémové změně Česko.Digital v Miro zde

Termíny pravidelných schůzek

PO 08.30-10:05 strategie projektu https://around.co/r/ivms9avq?s=c

  • delší (dobrovolný) pracovní čas na strategii či review projektu

ÚT 16:30-17:00 status projektu https://meet.google.com/hsn-gngv-bhr (prosba o účast pro celý tým)

  • začneme standupem a probereme plány na následující týden a bariéry👨‍👨‍👧‍👦 Projektový tým

 

Příběh projektu:

V komunitě Česko.Digital máme 3,5letou zkušenost se spoluprací s neziskovými organizacemi, státem a komerčními firmami. Pomáháme jim s efektivním využíváním digitálních technologií, tak aby mohly řešit celospolečenské problémy a tím zlepšovaly život lidí v Česku. 

Ve spolupráci s Google.org, komunitou Česko.Digital a ekosystémem spolupracujících organizací nově rozjíždíme podporu pro využívání digitálních technologií u obyvatel, kteří můžou být díky chybějícím kompetencím sociálně vyloučeni nebo mohou mít zhoršenou kvalitu svého života.

Konkrétně jde o tyto cílové skupiny a jejich (možné) životní situace

  • Senioři (starší 65 let) – jak díky technologiím řešit životní situace jako nákup, objednání taxi, vyzvednutí léků či kontakt s rodinou

  • Děti (12–18 let) – ze sociálně vyloučených lokalit ČR, které se mají výhledově ucházet o první zaměstnání, jsou aktivní ale needukované ohledně chování v online světě

  • Minority (včetně migrantů) – jak komunikovat se státem, jak si doplnit digitální kompetence pro hledání (nového) zaměstnání

Sekundárně zasáhneme Neziskové organizace, které se zmíněnými cílovými skupinami pracují a podpoříme jejich činnost.

První cíle projektu: 

  • Identifikovat základní potřeby ve využití digitálních technologií

  • Identifikace a popis samořídící platformy, která pomáhá řešit potřeby cílových skupin (skrze síť spolupracujících organizací)

  • Popis podpory komunity dobrovolníků skrz setkávání, akce, vzdělávání nebo mentoring

Projekt je v přípravné fázi a bude probíhat až do prosince 2024. Do té doby vznikne řešení, které do prosince 2024 podpoří zlepšení životní situace desítky tisíc jednotlivců.
Prvním milníkem je získat data ohledně uvedených cílových skupin a naše (budoucí) řešení postavit na jejich reálných potřebách. V možnostech komunity Česko.Digital je řešení v podobě digitálního produktu, workshopů/webinářů, letáčků či mentoringu.

Potřeby cílových skupiny budeme řešit jednotlivě v dedikovaných týmech. Na projektu vítáme dobrovolníky, firmy s expertizou ve výzkumu a neziskové organizace, které jsou s těmito cílovými skupinami přímo v kontaktu.  

 

Aktuální aktivity na projektu

v Jira (projektovém nástroji) zde

Co teď nejvíc potřebujeme

Najít dobro.výzkumníka

Nastavit spolupráci se zapojenými partnery (např. KISK, Moudrá síť)

Strategie výzkumu potřeb všech cílových skupin

Identifikace stakeholders (kdo se může na projekt zapojit)

Identifikace současných řešení (aneb jak své potřeby řeší cílová skupina nyní)

Jaké plánujeme další kroky

Viz JIRA

Roadmapa: Hlavní milníky projektu

 

https://cesko-digital.atlassian.net/jira/software/projects/CDDZDDVC/boards/70/roadmap

Důležité odkazy

 

📝 Zápisy z posledních schůzek

Nedávno aktualizované

Nejaktivnější členové týmu