Market-place v Česko.Digital

Draft

Obsah:

1. Co je Market-place a pro koho je určený?

Market-place je jednou ze služeb, které v Česko.Digital poskytujeme organizacím z neziskového sektoru nebo veřejné správy, které se na nás obracejí s poptávkou pomoci s realizací svých nápadů a projektů v oblasti digitálních technologií.

V rámci služby Market-place propojujeme tyto organizace s dobrovolníky z komunity Česko.Digital prostřednictvím poptávek v našem Slacku v kanálu #market-place a případná spolupráce již pak probíhá napřímo, je koordinována poptávající organizací.
Market-place je určený pro neziskové organizace a organizace veřejné správy a to primárně pro pomoc s jednorázovými úkoly a pro krátkodobou spolupráci. Tyto organizace pak mohou v kanálu #market-place na Slacku sdílet i své pracovní nabídky.

Podrobnosti k tomu, jak možnosti Market-place co nejlépe využít, najdete rozepsané níže.

2. Jak najít toho správného expertního dobrovolníka pro neziskovou organizaci nebo veřejnou správu?

 • připojte se do našeho Slacku přes stránku join.cesko.digital, kde komunikujeme napříč projekty

 • pokud jste Slack doposud nevyužívali, návod je popsán v bodě 4

 • zadejte svou poptávku do kanálu #market-place podle tipů níže

 Jaké úkoly jsou při hledání pomoci pro Váš projekt v kanálu #market-place nejvhodnější

 1. 💪  Úkol specifikovaný pro jeden obor činnosti a jednoho člověka 

  • například programování, design, marketing

  • časová náročnost úkolu 6 - 8 hodin (jeden pracovní den, nebo 3 večery) tak, aby práci bylo možné provést do jednoho týdne od zadání

 2. 🗣  Konzultace již hotových řešení 

  • ideální pro konzultaci návrhu webu, marketingového plánu, business plánu a podobně

  • časová dotace na konzultaci je cca 120 min formou videochatu (pokud je to nezbytně nutné, tak i formou osobního setkání)

 3. 🌱  Tvorba něčeho nového s ohledem na plánovaný čas 

  • drobné úpravy webu

  • technické vylepšení a optimalizace

  • stručná analýza trhu

  • konzultace nových komunikačních kanálů  (typu „Použít web, nebo chtít spíše webovou aplikaci?“)

 Jaký typ pomoci není vhodné poptávat

V kanálu #market-place nepoptávejte úkoly, které jsou časově náročné (např. kompletní tvorba nové aplikace), vyžadují celý tým nebo nejsou zatím přesně specifikované – víte, že chcete něco vyvinout, ale nevíte v čem (v tom případě v #market-place využijte spíše možnosti konzultace s našimi expertními dobrovolníky). Pokud máte složitější problém, který vyžaduje tým a jehož vyřešení má společenský dopad, přihlaste svůj projekt oficiální cestou přes formulář na webu Česko.Digital. 

📄  Na co nezapomenout při zadání

 • koho hledáte (roli, a pokud více lidí, tak jejich počet)

 • co nejpřesnější zadání (co přesně bude úkolem zapojeného člověka, jaké technologie by měl znát, s kým bude spolupracovat, je-li již v úkolu něco vytvořeno)

 • časová náročnost

 • od kdy (případně i do kdy) pomoc potřebujete

 • kontext projektu (pro jakou organizaci hledáte pomoc, odkaz na stránky organizace, sociální sítě, krátký popis projektu)

3. Jak na Slacku najít nového (placeného) kolegu do týmu pro neziskovou organizaci nebo veřejnou správu?

 • Kanál #market-place je možné využít i pro sdílení nabídek pro placené zapojení do neziskového sektoru nebo veřejné správy

 • Takové nabídky pomáhají dělat také Česko lepším místem k životu

 • Na sdílení využijte tipy viz výše

4. Jak se připojit na Slack

Postup pro neziskové organizace a veřejnou správu

 • Pozvánku k registraci na Slack Česko.Digital dostanete v informačním e-mailu spolu s doporučením pro zadání poptávky v kanálu #market-place a s odkazem, přes který se přihlásit.

  • Registrovat se můžete přes svůj soukromý či pracovní e-mail. 

  • Do Slacku je možné se přihlásit v prohlížeči nebo si nainstalovat aplikaci do počítače či telefonu.

  • Přihlašujte se jako jednotlivec, jméno organizace, kterou zastupujete, uveďte v profilu a nejlépe i v závorce za jménem.

  • Vyplňte svůj profil a nahrajte profilovou fotografii. 

 • Po přihlášení do Slacku v levé liště najdete seznam kanálů dle témat a zaměření, které jsou přiřazeny automaticky každému nově příchozímu. Měli byste mít k dispozici i kanál #market-place, kam budete vkládat poptávku po spolupráci.

 • Kanál #market-place si rozklikněte a do něj vložte ve spodní části do textového pole poptávku dle návodu výše.

 • Na zprávy reagujte ve vlákně pod zprávou (tzv. threadu), aby se informace netříštily a kanál zůstal přehledný, případně využijte emotikony. 

 • Pokud budete chtít pozvat do Slacku někoho dalšího, využij k tomu, prosím, oficiální stránku pro registraci dobrovolníků join.cesko.digital.

📌  Detailní tipy a návodné video, jak efektivně používat náš hlavní komunikační nástroj, najdete v návodu Jak na Slack.🆘  Kontaktní osoba v Česko.Digital

Pokud máte dotazy nebo si nejste něčím jisti, může vám pomoci @Gabriela Chladilová najdete mě i na Slacku.