TechForum - platformy pro strategická témata č.d


V průběhu posledních dvou let jsme získali zkušenosti s projekty a neziskovými aktivitami v mnoha oblastech. Když jsme v létě 2021 bilancovali a připravovali novou vizi organizace, vše jsme vzali v potaz a pro novou vizi jsme připravili jako nástroj, jak vizi uskutečnit skrze platformu TechForum založenou na 2 základních kategorizacích, se kterými pracujeme pro zpřehlednění aktivit č.d. Cílem je podpořit a zvýšit zapojení členů komunity a navazující partnerské sítě tak, aby se v rámci platformy rodily a realizovaly inovace se společenským dopadem zvětšeným skrze zapojení technologií.

I. Společenská témata, kterým se chceme věnovat ve formátu otevřené platformy TechForum, jsme na základě minulých projektů komunity a potřeb společnosti definovali:

 1. DataTechForum - Open and Public data

 2. EdTechForum - Digital Education

 3. GovTechForum - Digital Government

 4. HealthTechForum - Health prevention & Mental health

  Tyto témata také navazují na problematiku ESG cílů, které chceme vyjádřit podporu, jelikož ji vnímáme jako nástroj, který dokáže přinést trvalý a výrazný dopad. 

II. Cílové skupiny, kterým chceme poskytnout platformu tak aby se mohli pravidelně setkávat a sdílet know-how, bez strachu přicházet s inovacemi a poté společně pracovat na aktivitách s vysokým dopadem, jsou:

 • People - expertní dobrovolníci

 • Public - neziskové organizace
  - veřejná správa

 • Private - komerční firmy

 

Přínosy nové platformy TechForum pro jednotlivé aktéry a cílové skupiny

 • Pro expertní dobrovolníky - umožnit zapojení do aktivit tematické platformy bez nutnosti se rovnou zapsat na konkrétní projekt - v rámci platformy moci konzultovat/mentorovat, ideovat, setkávat se, vzdělávat a ovlivňovat, co se v dané oblasti děje s aktéry, kam se jednotlivec jen těžko za sebe dostane.

 • Pro neziskové organizace - možnost získávat know-how a podporu oborové komunity ve všech fázích ideje projektu

 • Pro veřejnou správu - možnost získávat know-how a podporu oborové komunity, předávat informace v neformálním prostředí lidem, které téma zajímá a mají o něm znalosti

 • Pro komerční firmy -  být leaderem, který aktivně podporuje společensky prospěšné projekty, alokuje pro své zaměstnance min. 10% času na aktivity, které podporují vzdělávání a novou inspiraci v rámci ESG témat, možnost zapojit se synergicky na pravidelné bázi a moci získat dosah na neziskové a státní organizace 

  Tato platforma nám také dovolí komunikovat širší témata/platformy (a ne přímo jednotlivé projekty) jak směrem do komunity, externě a také při spolupráci se zahraničím. 

  Celý koncept bude diskutován na mastermind 2.2. 2022 17-19:00 ve spolupráci s Q Designers. Budeme rádi, když se zaregistrujetš a přijdeš nám aktivně předat tvůj názor a zkušenosti.  

Základní principy platformy:

 1. Otevřený formát zapojení pro všechny cílové skupiny skrze č.d nástroje (nutno dát pozor také na lokální rozdělení eventu v ČR)

 2. Proaktivita - členové teamu určují formát aktivit tak, aby byl funkční a odpovídal tématu a charakteru platformy (př. GovTech - větší zájem o setkávání osobní)

 3. Stanovený obsah a cíle platformy jsou nastaveny skrze OKR (budou zvoleny pro každé TechForum individuálně na základě zralosti tématu v komunitě) z možností:
  - počet členů na základě cílové skupiny a jejich zapojení
  - počet aktivit (eventy, mentoring) a účastníků
  - projekty (diskutované, inkubované)
  - partnerství - NGOs, státní správa, média, firmy


Návazné kroky a úkoly
Pro spuštění platforem je potřeba připravit následující kroky: 1. Prezentace přípravných informací - Wiki + Web + Slack+ Mastermind 1-2/22

  • Komunikace základních informací - formátu, cílů a ročního plánu

  • Diskusní platforma - Slack, meetupy, hackdays

 2. Ukotvení struktury jednotlivých TechFor 1-2/22

  • Nastavení rolí - project owner, členové coreteam, experti, moderátor

  • Definice klíčových témat - tj. témat s velkým dopadem (s cílem vybrat jeden hlavní projekt ve spolupráci s č.d)

  • Zmapování potenciálních partnerských organizací + kontakt a plán spolupráce (nezisk, média, B2B)

  • Nastavení OKRs pro dopad

  • připravení hrubého harmonogramu eventů z portfolia nástrojů č.d.

 3. Prezentace spuštění TechForum viz mkt plán 3/22

 4. Příprava a realizace konkrétních aktivit (roční plán) 3/22-2/23

  • Community building: čtvrtletní eventy

  • Upskilling: mastermind, buddy system, consulting, mentoring

  • Project development: akcelerace min 1 projekt rok + ideace neziskových projektů