Marketingové kompetence v projektech Česko.Digital

Níže popisujeme, jak v ideálním případě postavit projektový tým s marketingovými kompetencemi v Česko.Digital. Vycházíme z projektové metodiky popsané zde.

Vysvětlujeme také, proč potřebujeme právě tyto kompetence, popisujeme úkoly pro jednotlivé kompetence a také nabízíme checklist pro onboarding daných kompetencí. Chceme a vnímáme jako přínosné, aby support koordinátoři aktivně pracovali se vzájemným učením se napříč kompetencemi - tj. aby proaktivně tým povzbuzovali ve zkoušení si nových kompetencí (např. vývojář může zkusit uspořádat projektové pivo nebo napsat text - pokud si to chce vyzkoušet). Níže vycházíme také z myšlenky, že není efektivní primárně na každou kompetenci hledat nového člověka (a tím nafukovat projektový tým), ale nejdříve se porozhlédnout v týmu a zjistit, zda požadovanou kompetenci má již stávající člen týmu.

Inkubační fáze

V inkubační fázi potřebujeme z marketingového pohledu zmapovat

a. jaké máme kapacity a lidské zdroje na straně zadavatele:

kolik lidí u něj v marketingu pracuje ?
s jakými kompetencemi ? (copywriting, koordinátor, grafik…?)
jestli je případně prostor pro posílení marketingového týmu na straně zadavatele?
s jakým rozpočtem na marketingovou komunikaci zhruba pracuje (abychom věděli, do jakého "života" připravujeme tento projekt a nenastavili v akcelerační fázi mktg. i komunikační plán, který bude neudržitelný po odevzdání projektu zadavateli)?

b. dokumentační situaci na straně zadavatele (částečně se kryje s dokumentací, kterou zadavatel vypisuje přihlášku do inkubátoru ČD):

má zadavatel zpracovanou marketingovou strategii (a v jaké míře, do jakého detailu?)
pracuje s vizí a misí organizace (má ji stanovenou? má ji formulovanou? jak přesně se promítá do jeho mark.komunikace?)
má zadavatel zpracovanou vlastní vizuální identitu a brand manuál?
jak má zadavatel nastavenou marketingovou komunikaci?

Jak mají vypadat v projektovém týmu čd v inkubační části marketingové kompetence?:

 

Nedílnou součástí procesu stavění kompetencí v týmu je DOVEDNOSTNÍ MATRIX. Najdete v něm popsané jednotlivé kompetence. Níže popsané kompetence rozvíjejí základní popis kompetence v dovednostním matrixu.

Proto, abychom byli schopní zmapovat výše popsané body, potřebujeme v týmu mít:

 1. kompetence seniorního strategického marketingu

  1. tato kompetence vyžaduje:

   1. praktické zkušenosti v tvorbě a revizi lean canvas

   2. zkušenosti s mentoringem, s dáváním feedbacku a ochoto být mentorem dobro marketérů v č.d.

   3. dlouholeté zkušenosti v marketingu, které mu umožňují snadnou identifikaci marketingových příležitostí projektu

   4. vedení dialogu s marketingem zadavatele projektu

   5. schopnost revize marketingových podkladů (viz výše) a jejich stavu (už několikrát viděl vizuální identitu projektu, brand manuál, marketingovou strategii, plán marketingové komunikace a umí dát zpětnou vazbu k těmto podkladům)

Dále se podle typu projektu a jeho konkrétních potřeb můžeme rozhodnout, že potřebujeme mít v týmu pokrytou také

2. kompetenci user experience design

a. tato kompetence vyžaduje:

 • zkušenosti s přípravou, realizací a vyhodnocením výzkumu

 • zkušenosti s popis cesty zákazníka

 • zkušenosti s vývojem produktů

Na jaké úkoly můžeme výše popsanou kompetenci v týmu potřebovat:

pomoc týmu najít odpovědi na otázky jak se bude projekt používat, co bude uživatelům dávat, jaký feeling budou uživatelé z projektu mít
příprava storyboardů
pomoc s přípravou výzkumu a jeho následným vyhodnocením, aby na jeho základě mohl vypracovat výše zmíněné storyboardy a prototypy aplikace nebo webu
tvorba prototypu webu, aplikace

Proč ?

 • senior marketér umí už v této prvotní části projektu upozornit na případné nedostatky v social lean canvas z pohledu marketingu a doporučit jejich dopracování, rovněž v součinnosti s marketingem od zadavatele projektu umí posoudit, zda zadavatelem připravené podklady (viz výše) jsou dostatečné, nebo zde vidí příležitosti pro rozvoj.

 • UX designér umí připravit návrh aplikaci v souladu s určenou cílovou skupinou.

Tyto role a jejich úkoly jsou klíčové, protože to, co se podcení v této počáteční fázi, se pak v plné síle rozkryje ve fázi akcelerační a celý tým znatelně zpomalí v postupu.

Pokud máme hned na začátku realistický obraz, můžeme to zohlednit v připravované marketingové strategii v akcelerační fázi projektu.

Akcelerační fáze

V akcelerační fázi pracujeme na potvrzování si hypotéz z inkubační fáze, definujeme podobu MVP, zpracováváme vize a mise projektu a následně tvoříme marketingovou strategii. Pak tuto strategii realizujeme.

Jak mají vypadat v projektovém týmu čd v akcelerační fázi marketingové kompetence?

 1. kompetence seniorního strategického marketingu

  1. ideálně je nositelem této kompetence ten samý člověk, který se k projektu přidal už v akcelerační fázi. Požadavky na tuto kompetenci jsou popsány výše u inkubační fáze.

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat?

mentoring a support při tvorbě stručné, úderné marketingové strategie vycházející z vypracované social lean canvas
následný mentoring člověka s kompetencí marketingové koordinace (frekvence alespoň 1 x za měsíc)
průběžné vyhodnocení reality, jak se daří postupovat v souladu s připravenou mark.strategií, zda jsou body v mark.strategii pořád relevantní, zda se neudálo na trhu něco, co mark.strategii ovlivní.

 

2. kompetence marketingové koordinace

Tato kompetence vyžaduje:

 • zkušenosti s marketingovou koordinací alespoň 1 rok (ideální je zkušenost na klientské straně)

 • zkušenost s tvorbou briefu copywriterovi, grafikovi, agentuře)

 • hands-on zkušenosti napříč marketingovými taktikami (emailing, PR, content, grafika, eventy, sociální sítě)

 • zkušenost s vyhodnocováním (Google Analytics, analytika na social, dosahy z monitoringu tisku)

 • komunikativnost a proaktivnost

 • zkušenost s marketingovou komunikací a PR

 

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

vypracování marketingové strategie společně s podporou člověka s kompetencí seniorního strategického marketingu
realizace vypracované marketingové strategie
příprava zadání/ briefu pro tým specialistů (copywriter, grafik, UX dizajner, event manager, PR koordinátor)
koordinace úkolů v týmu specialistů na projektu (copywriter, grafik, UX dizajner, event manager, PR koordinátor)
přehled o aktuálním dění na projektu
komunikace a efektivní sdílení s projektovým managerem, scrum masterem, marketingovým koordinátorem ze strany zadavatele, dále s týmem marketingových specialistů a také s marketingem ČD
průběžné vyhodnocování výsledků realizace marketingového plánu (metriky např. návštěvnost stránek, dosah článku, dosah social postu atd) a jejich komunikace projektovému týmu i marketingovému týmu čd
sběr příběhů jednotlivých dobrovolníků podílejících se na daném projektu

 

3. kompetence copywritingu

Tato kompetence vyžaduje:

 • velmi dobrou znalost českého jazyka a pravopisu

 • alespoň nějakou zkušenost se psaním článků na blog, textů na web, textů na propagační materiály, textů příspěvků na sociální sítě

 • spolehlivost, komunikativnost

 • alespoň základní orientaci v dění na projektu (o čem projekt je, o co se snaží, jakou má cílovou skupinu)

 • současně není nutné, aby se v dění na projektu orientoval tolik, co člověk s kompetencí marketingové koordinace

 • zkušenost se psaním článků na základě připraveného zadání/ briefu

 

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

draftování prvních verzí všech textových výstupů
následní finalizace textů po tom, co projdou případnou mentoringovou a jazykovou revizí a podporou týmu Obsah-čd (editaci textu, jazykové korektuře, nezávislém copy očku/ mentoringu)
tvorba následujících typů textů:
 1. marketingové texty o projektu (představení, cíle, aktuální stav, příběhy dobrovolníků)

 2. texty do newsletteru

 3. texty pro příspěvky na social

 4. články na blog

 5. články do médií

 6. texty do různých grafik

 7. texty do pozvánek

 8. texty na web projektu

 9. texty o projektu na web čd

 

4. kompetence grafiky

Tato kompetence vyžaduje:

 • znalost práce s figmou, upravovat v ní připravené šablony ve vizuální identitě čd

 • praktická zkušenost s tvorbou grafiky

 •  

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

 

5. kompetence UX dizajnu / produktového designu / UI designu

Tato kompetence vyžaduje:

 •  

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

 

 1. je potřebný už v inkubační části projektu, ideálně plynule přechází do fáze akcelerační

 

 

6. kompetence organizace eventů a akcí

Tato kompetence vyžaduje:

 • zkušenost s organizováním online i offline akcí a zkušenost s komunikací s partnery (prostory, občerstvení, technika atd)

 • komunikativnost

 • práce v AT (tvorba formulářů a vkládání eventů na portál dobrovolníka)

 

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

 

7. kompetence komunikace s médií a influencery, public relations

Tato kompetence vyžaduje:

 • zkušenost s komunikací s médií, s novináři

 • zkušenost se psaní tiskových zpráv (má za sebou sepsání alespoň 10 tiskových zpráv)

 • velmi dobrou znalost českého jazyka a pravopisu

 • komunikativnost

 

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat:

8. kompetence tvorba webu (není potřebná na každém projektu)

Tato kompetence vyžaduje:

 • praktickou zkušenost s tvorbou moderních webů

 • komunikaci a sladění se na technickém řešení webu se CTO ČD

Na jaké úkoly budeme tuto kompetenci v týmu potřebovat: