(DRAFT) Česko.Digital - Vize 2025

Přípravná stránka pro aktualizaci strategických plánů Česko.Digital do roku 2025.
Součástí je revize vize, mise a příprava strategických cílů, vč. přípravy OKRs.

 • Průběžná příprava a diskuse k redefinici vize, mise a strategie je k náhledu > Vize 2025

  Vize: TBD
  Mise: TBD

 

Indikátory běžného provozu

Indikátory provozu/ co teď drží Česko.Digital naživu?

 1. Finanční zdroje = zajistí, že máme 15 členný kmenový tým = nástroje k spolupráci = prostory k spolupráci = pořádání eventů

 2. Aktivní dobrovolníci s konkrétním skill setem = existence komunity

 3. Projekty = 7-10 projektů k akceleraci (původně inkubace & realizace)

 

Indikátory (aktuální měřené hodnoty)

Finance k zajištění provozu č.d 

 • finanční rozpočet - roční rozpočet 12 až 15 mil. Kč/rok

 • pravidelný reporting spolupráce pro partnery, vč. dohodnutého plnění
  (1x ročně výroční zpráva, do 10 průběžných zpráv ročně)

Komunita

 • aktivita dobrovolníků

  • 213 aktivních uživatelů (srpen 2021, zdroj: Gooddata)

 • celkový počet dobrovolníků v komunitě (rosteme)

  • počet členů slacku (4262 lidí k 7.9.2021, zdroj: slack)

 • wellbeing - spokojenost dobrovolníků v komunitě

  • celková spokojenost dobrovolníků je 83 % (květen 2021, zdroj: Wellbeing report od Greenest Company)

Projekty

 • doba dodání projektu, délka trvání inkubace & akcelerace (max. 9 měs)

 • pravidelný monitoring dodržování termínů hlavních milníků, které jsme si na projektech stanovili

 • dopad projektů (4 mil. obyvatel v CZ v posledních dvou letech, spolupráce s více než 100 neziskových či státních organizací, spolupráce s více než 60 komerčními firmami)

 • 7-10 projektů k akceleraci

 • 2 projekty inkubované za 2021, 2 projekty nově přijaté do akcelerace za 2021 (so far)


Brand Česko.Digital

 • důvěryhodnost

 • otevřenost

  • 1 x měsíčně newsletter

  • kompletní dokumentace projektů na Wiki

 • profesionalita

 

Tabulka s indikátory z workshopu 9.9.2021 zde: 

Návrh OKRs pro 2022 (tbd)