Výstupy z dotazníku a návrh "nových hodnot" Česko.Digital

👥 zúčastnilo se celkem 23 respondentů

Informace k refreshi hodnot
Výstup z dotazníku Hodnoty Česko.Digital

 

Hodně z nás se ke komunitě připojilo právě pro to, že je postavená na hodnotách. Česko.Digital je jedinečné, autentické a hlavně zcela transparentní místo, kde pracujeme s expertními znalostmi dobrovolníků a které se vyznačuje vysokou úrovní profesionality. Unikátní jsme v tom, jak pracujeme, nikoliv v tom, co dodáváme. I když je kvalita našich dodávaných projektů zpravidla nižší než u komerčních řešení, je zásadní právě cesta, kterou vyšlapáváme, nikoliv cíl (learning by doing).

Nejdůležitější hodnotou je pro nás OTEVŘENOST, nejméně nám záleží na hodnotě PRODUKTY > TECHNOLOGIE. Právě tato “neoblíbená” hodnota některým z nás splývá s hodnotou UŽIVATEL V HLAVNÍ ROLI, kterou ale považujeme spíše za jedno z kritérií přijímaných produktů.

V praxi se nejčastěji setkáváme s hodnotou OTEVŘENOST, neviditelná je pro nás opět hodnota PRODUKTY > TECHNOLOGIE. Hodnoty se učíme praktikovat každý den, a přesto mají někteří z nás pocit, že s nimi efektivně pracují pouze projektové týmy, kmenový tým spíše nikoliv - nositeli hodnot jsou spíše dobrovolníci než kmenový tým.

Nejméně srozumitelná je pro nás hodnota PRODUKTY > TECHNOLOGIE. Některé hodnoty vnímáme spíše jako principy v rozhodování. Některé hodnoty bereme naprosto automaticky. Jednou z nich je například PROFESIONALITA. Někdy jsou nám i ty zdánlivě nejsrozumitelnější hodnoty jako například OTEVŘENOST tak jasné, až se v nich ztrácíme a přestáváme chápat, co je EFEKTIVITA. U jiných hodnot by stačilo, kdyby se zkrátka jen přejmenovaly, příkladem je hodnota PARTICIPATIVNÍ.

Dotazník ukázal, že mnohdy nenajdeme v hodnotách to, co bychom tak čekali, a pro práci na projektech Česko.Digital je třeba větší kontext. Občas bojujeme s tím, že se řídíme hodnotami, které jdou v danou chvíli proti sobě. Některé jsme dohnali do extrému, jiným nerozumíme a může se stát, že nějaká hodnota budí i mylnou představu u veřejnosti a očekávání, která nemusíme naplnit.

 

Návrh “nových” hodnot Česko.Digital

 

Otevřenost

 

Otevřenost

 

Jsme otevřená organizace - zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.

Podporujeme přístup open-source. Máme transparentní účet. Vše dokumentujeme, aby každý mohl vše jednoduše dohledat a měl kontext. Vybíráme moderní nástroje, aby s nimi mohl jednoduše pracovat každý.

Naše asynchronní schůzky jsou otevřené všem, kdo mají o dané téma zájem. Otevřenost je směrem k ostatním nabídka, ne povinnost se všeho účastnit. Relevantní výstupy z diskuzí a schůzek sdílíme s ostatními v projektu či komunitě.

Spolupráce

pův. Participativní

Spolupráce

pův. Participativní

Pro každého je jednoduché se zapojit bez ohledu na místo a čas díky ochotě a pomoci ostatních v komunitě.

Pracujeme v týmech a tandemech, učíme sebe i ostatní. Hledáme uplatnění pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

Když se rozhodneme z komunity odejít, dáme týmu včas vědět a domluvíme se na dalším postupu, který neohrozí projekt.

Efektivita

 

Efektivita

 

Nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na efektivní řešení reálných problémů.

Pracujeme efektivně s časem každého zapojeného člena týmu, srozumitelně vysvětlujeme, co potřebujeme, volíme správný typ schůzky nebo způsob komunikace s respektem ke druhým.

Nechodíme na schůzky bez plánu nebo přípravy. 

Profesionalita

 

Profesionalita

 

Máme jasně nastavená a pojmenovaná očekávání jeden od druhého. V týmu i mimo organizaci jednáme profesionálně. Inspirujeme a učíme se od profesionálů v komunitě i mimo ni.

Abychom mohli odvést kvalitní práci, řídíme projekty podle moderních metodik. 

Přestože pracujeme pro-bono, zakládáme si na kvalitní práci a snažíme se využívat nové technologie a procesy, které nám v tom pomáhají.

Užitečnost

pův. Uživatel v hlavní roli & Produkty > Technologie

Užitečnost

pův. Uživatel v hlavní roli & Produkty > Technologie

Řešení plánujeme tak, aby výsledný produkt nebo služba co nejvíce odrážely skutečné potřeby koncových uživatelů. Technologie je pro nás prostředek, nikoliv cíl.

Při definování potřeb cílových skupin spolupracujeme se zástupci každé z nich, aby použité řešení mělo reálný dopad.

Používáme takové nástroje, které dělají naši práci efektivní a užitečnou pro lidi a slouží nám, ne my jim.