Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

← zpět na úvodní stránku Vítej v Česko.Digital!

← zpět na My v Česko.Digital

Naše strategie

Ve svém volném čase pomáháme neziskovým organizacím a státu s digitalizací a děláme tak Česko lepším místem k životu. Díky zapojení více než 5000 lidí se můžeme stát lídrem v expertním dobrovolnictví v oblasti inovací a digitálních technologií v Evropě. 

Strategický dokument pro organizaci Česko.Digital

Naše hodnoty

Projekty vedeme jinak než ostatní - podle hodnot

  • hodnoty Česko.Digital jsou základním stavebním kamenem komunity, všichni je dodržujeme, i když je to občas těžké

  • vracej se k nim pokaždé, když si nebudeš jistý, pomohou ti se rozhodnout

  • mezi původní hodnoty (od vzniku Česko.Digital) patřily: Otevřenost, Efektivita, Participativní, Uživatelé v hlavní roli a Produkty > Technologie

  • pro lepší porozumění jsme provedli jejich revizi (refresh) tak, aby odpovídaly aktuálnímu směřování Česko.Digital, a doplnili je o konkrétní a srozumitelné příklady (více informací Refresh hodnot a Výstupy z dotazníku a návrh "nových hodnot" Česko.Digital)

Otevřenost

Jsme otevřená organizace - zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.

Podporujeme přístup open-source. Máme transparentní účet. Vše dokumentujeme, aby každý mohl vše jednoduše dohledat a měl kontext. Vybíráme moderní nástroje, aby s nimi mohl jednoduše pracovat každý.

Naše schůzky jsou otevřené všem, kdo mají o dané téma zájem. Otevřenost je směrem k ostatním nabídka, ne povinnost se všeho účastnit. Relevantní výstupy z diskuzí a schůzek sdílíme s ostatními v projektu či komunitě.

Spolupráce

pův. Participativní

Pro každého je jednoduché se zapojit bez ohledu na místo a čas díky ochotě a pomoci ostatních v komunitě.

Pracujeme v týmech a tandemech, učíme sebe i ostatní. Hledáme uplatnění pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

Když se rozhodneme z komunity odejít, dáme týmu včas vědět a domluvíme se na dalším postupu, který neohrozí projekt.

Efektivita

Nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na efektivní řešení reálných problémů.

Pracujeme efektivně s časem každého zapojeného člena týmu, srozumitelně vysvětlujeme, co potřebujeme, volíme správný typ schůzky nebo způsob komunikace s respektem ke druhým.

Nechodíme na schůzky bez plánu nebo přípravy. 

Profesionalita

Máme jasně nastavená a pojmenovaná očekávání jeden od druhého. V týmu i mimo organizaci jednáme profesionálně. Inspirujeme a učíme se od profesionálů v komunitě i mimo ni.

Abychom mohli odvést kvalitní práci, řídíme projekty podle moderních metodik. 

Přestože pracujeme pro-bono, zakládáme si na kvalitní práci a snažíme se využívat nové technologie a procesy, které nám v tom pomáhají.

Užitečnost

pův. Uživatel v hlavní roli & Produkty > Technologie

Řešení plánujeme tak, aby výsledný produkt nebo služba co nejvíce odrážely skutečné potřeby koncových uživatelů. Technologie je pro nás prostředek, nikoliv cíl.

Při definování potřeb cílových skupin spolupracujeme se zástupci každé z nich, aby použité řešení mělo reálný dopad.

Používáme takové nástroje, které dělají naši práci efektivní a užitečnou pro lidi a slouží nám, ne my jim.

Týmové dohody

Kmenový tým se ještě nad rámec hodnot, vize, mise a strategie řídí týmovými dohodami. Více o nich najdeš zde.

  • No labels