Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

← zpět na úvodní stránku Vítej v Česko.Digital!

← zpět na My v Česko.Digital

🎯 Naše

...

vize

Už 4 roky prokazujeme, jak mohou digitální technologie pomoci. Našli jsme způsob, jak posunout celou naši společnost. Víme, že žádný systém není možné změnit jednostranně – musíme koordinovaně sjednotit dosavadní, často individuální snažení a aktivity jednotlivých hráčů v systému tak, aby kýžená změna byla dlouhodobě udržitelná.

Takto zní naše vize: Veřejná sféra umí efektivně využívat potenciál technologií k řešení celospolečenských problémů a zlepšuje tak podmínky pro život lidí v Česku.

Podívej se na naši mapu systémové změny: https://cesko.digital/go/mapa

😍 Naše hodnoty

Jsme hodnotově řízená organizace. Našimi hodnotami se řídíme my i to, jak vedeme projekty.

...

Naše hodnoty jsou:

Otevřenost

Jsme otevřená organizace - zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.

Podporujeme přístup open-source. Máme transparentní účet. Vše dokumentujeme, aby každý mohl vše jednoduše dohledat a měl kontext. Vybíráme moderní nástroje, aby s nimi mohl jednoduše pracovat každý.

Naše schůzky jsou otevřené všem, kdo mají o dané téma zájem. Otevřenost je směrem k ostatním nabídka, ne povinnost se všeho účastnit. Relevantní výstupy z diskuzí a schůzek sdílíme s ostatními v projektu či komunitě.

Spolupráce

pův. Participativní

Pro každého je jednoduché se zapojit bez ohledu na místo a čas díky ochotě a pomoci ostatních v komunitě.

Pracujeme v týmech a tandemech, učíme sebe i ostatní. Hledáme uplatnění pro všechny, kteří se chtějí zapojit.

Když se rozhodneme z komunity odejít, dáme týmu včas vědět a domluvíme se na dalším postupu, který neohrozí projekt.

Efektivita

Image RemovedImage Added

Nemrháme časem lidí ani finančními prostředky. Soustředíme se na efektivní řešení reálných problémů.

Pracujeme efektivně s časem každého zapojeného člena týmu, srozumitelně vysvětlujeme, co potřebujeme, volíme správný typ schůzky nebo způsob komunikace s respektem ke druhým.

Nechodíme na schůzky bez plánu nebo přípravy. 

Profesionalita

Máme jasně nastavená a pojmenovaná očekávání jeden od druhého. V týmu i mimo organizaci jednáme profesionálně. Inspirujeme a učíme se od profesionálů v komunitě i mimo ni.

Image RemovedImage Added

Abychom mohli odvést kvalitní práci, řídíme projekty podle moderních metodik. 

Přestože pracujeme pro-bono, zakládáme si na kvalitní práci a snažíme se využívat nové technologie a procesy, které nám v tom pomáhají.

Užitečnost

pův. Uživatel v hlavní roli & Produkty > Technologie

Image RemovedImage Added

Řešení plánujeme tak, aby výsledný produkt nebo služba co nejvíce odrážely skutečné potřeby koncových uživatelů. Technologie je pro nás prostředek, nikoliv cíl.

Při definování potřeb cílových skupin spolupracujeme se zástupci každé z nich, aby použité řešení mělo reálný dopad.

Používáme takové nástroje, které dělají naši práci efektivní a užitečnou pro lidi a slouží nám, ne my jim.

Týmové dohody

Kmenový tým se ještě nad rámec hodnot, vize, mise a strategie řídí týmovými dohodami. Více o nich najdeš zde.

...