Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Od

Do

 

9:00

9:30

Rozdělení User storek v Jiře (Online se připojí všichni na Meets) - Notifikace, Bugy

Prioritní bugy:

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-587

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-605

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-597

+ scope z aktuálního sprintu, včetně:

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-325

+

Epic feedback:

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-574

9:30

12:30

Práce (pozn. pauzy si každý bere, jak potřebuje kafe a limča na dosah)

  • (domluva ohledně připojení lidí online dle potřeby)

12:30

13:30

Oběd

13:30

18:00

Práce (pozn. pauzy si každý bere, jak potřebuje kafe a limča na dosah)

  • (domluva ohledně připojení lidí online dle potřeby)

Další témata k řešení:

  • Jak testujeme? (idálně někdo do wiki sepsat rozdíly mezi tím co pokrýváme manuálním testováním a tím co automatickým)

  • Prostředí pro Friends and Families?

  • Kde co je? verzujeme v codemagic, máme přehled o tom kde je jaká verze/ v kterém prostředí?

  • DEV - kdy to je stabilní a jsme ready na PROD (testování DEV prostředí)

  • Zpětná vazba od FaF: Jaká je finální podoba rozhovoru?

18:00

18:30

Retrospektiva

19:00

Teambuilding

...