Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Od

Do

 

9:00

9:30

Rozdělení User storek v Jiře (Online se připojí všichni na Meets)

+ rozdělení do streamů

 • Najdi Lékaře (Priorita PO)

 • Notifikace:

  Jira Legacy
  serverSystem JIRA
  serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
  keyLOON-394

 • Bugy: https://cesko-digital.atlassian.net/jira/dashboards/10018

 • Refactoring epic:

  Jira Legacy
  serverSystem JIRA
  serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
  keyLOON-177

9:30

12:30

Práce (pozn. pauzy si každý bere, jak potřebuje kafe a limča na dosah)

 • (domluva ohledně připojení lidí online dle potřeby)

12:30

13:30

Oběd

13:30

21:00

Práce (večer kdo bude chtít a moci, tak může zůstat, kdo ne, ne.)

 • (domluva ohledně připojení lidí online dle potřeby)

21:00

?

Možný teambuilding?

...