Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  •  Potřebujeme rozhodnout zda sobota i neděle Adéla Sedláčková
  •  Adéla Sedláčková nevím přesně jak časově ještě neděli, kdy teda konec? Abych i věděla jak tu retrospektivu tam dát, díky! - Adéla Kalusová Za mě to dejme do 16 hodin konec v neděli, tak prosím upravit podle toho

Týmová retrospektiva po Hackdayi

...