Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jira Link

Area

Test Cycle

Note

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-439

Settings - Logout

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-438

Settings - Logout

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-437

Settings - Logout

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-464

Settings - Points

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-465

Settings - Delete Account

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-466

Settings - Delete Account

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-467

Settings - Delete Account

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-435

Settings - Photo

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-436

Settings - Photo

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-554

Settings - Updating information

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-555

Settings - Updating information

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-542

Onboarding

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-545

Onboarding

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-543

Onboarding

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-544

Onboarding

UAT I

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-583

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-584

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Muži) + kontrola bodů

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-589

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky vyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-590

Prevence

UAT I

Test na vyplněný vstupní dotazník, kdy prohlídky nevyhovují intervalu a mělo by dojít ke správnému zobrazení v přehledu (Ženy) + kontrola bodů

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-591

Prevence

UAT I

Výběr prohlídek (muž/žena), které nebyly v onboardingu, varianta jak pro prohlídku v intervalu tak i mimo interval

Jira Legacy
serverSystem JIRA
serverIdf1704ccb-5d33-397e-a46d-588548aa28ab
keyLOON-592

Prevence

UAT I

Objednání se na prohlídku, přidání prohlídky do kalenáře a smazání datumu