Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Čas

Položka

Návod/Otázka

Zadavatel

Česko.Digital  

10 min

Jak Tě projekt baví a jak se s námi na projektu cítíš?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

(smile)


(big grin)(smile)(sad)

RP: (smile), skvělá spolupráce, projekt jde imho dobrým směrem, super tým

AK: (smile)

Projekt mě baví, trochu mě zklamalo náhlé vyghostování jednoho člena týmu potom co sme mu věnovali dostatek času a prostoru.


Naplňuje dosavadní průběh a výstupy projektu očekávání?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

(smile)

BS: Ano, ačkoliv se nám posunul časový plán, tak se vždy hledá řešení a doufám, že s námi dobrovolníci vydrží po celou dobu

(big grin)(smile)(sad)

RP: (big grin)

AK: (smile)

15 min

Start / Stop / Continue

Zde prosím Tě zadej své poznámky a ideálně se zkus držet retrospektivního schématu START/STOP/CONTINUE. Cílem tohoto bloku je zjistit, zda dává smysl v projektu pokračovat daným způsobem, či je třeba přístup zrevidovat/upravit.

START - zde uveď to, co bychom v další fázi po tomto setkání měli začít dělat, případně co můžeme vylepšit.

STOP - zamysli se prosím Tě nad předchozími fázemi projektu a zde uveď to, co dříve nefungovalo a v budoucnu už bychom to raději dále dělat neměli. 

CONTINUE - Identifikuj prosím Tě to, co děláme dobře nebo co dobře funguje. 

START

 •  Ještě více „roztleskávat tým“ - musíme na naší straně ještě více lidi motivovat a ukazovat jim, že je jejich práce skutečně důležitá

 • připravit vhodný pracovní režim pro tým vývojářů

STOP

 •  

CONTINUE

 • pravidelné informování týmu o průběhu projektu

 • šetřit čas a efektivně komunikovat - dobře nastavené pravidelné updates

START

 • RP: dáváme si širší cíle sprintu? Vs. task management? RP: bude se nám dařit v rámci struktury komunikovat se všemi i těmi, kteří jsou na projektu méně zapojení? Má každý svého “buddyho”, kterému může předat zpětnou vazbu a je up to date? Plánujeme pokračovat v projektových updatech v kanálu? Mám pocit, že jsme přestaly s prav. posty. (ala standup)

 • RP: jak pracovat s risk managementem na projektu (do které ceremonie? formální tabulka?)

 • AK: Vývojový planning by měl pomoct k tomu, abychom věděli kdy kdo doručí který task, je třeba na něm zmínit kdo bude čí buddy v případě otázek + poté během sprintu párkrát připomenout do dev kanálu jestli sou blockery či ne. Nebo v ČD děláte jiné formy “stand upů”?

STOP

 •  

CONTINUE

 • RP: Pravidelná marketingová komunikace projektu

 • AK: pravidelný update časové timeliny v Airtablu - máme tohle více komunikovat do týmu v hlavním channelu?

10 min

Nové informace
Největší rizika/výzvy
Společná rozhodnutí

Co vidíš jako největší výzvu/riziko na nejbližší období a jak s ním naložíme?

 • Ještě jeden člověk na BE - zatím se nedaří najít

 • Přesvědčit Nadaci PPF o dlouhodobé podpoře projektu aplikace, popř. Č.D, abychom měli jistější udržitelnost projektu  

 • aktivita vývojářského týmu - obávám se, že bude trochu klesat s přibývajícím časem: co jim můžeme nabídnout za další motivaci, aby vydrželi?

RP: zapojení kolegů z hackday (junioři i mentoři), kolegové na kotlin?

AK: Výzvu vidím v drivování vývojového týmu, doufám že pravidelné planningy a připomenutí pomůže (dala bych tomu 1 sprint a pak případně vymyslet něco dalšího)

5 min

Změny v harmonogramu či vizi

Zde prosím uveď změny v harmonogramu, případně rozsahu projektu a z toho plynoucí nové milníky. Dále nás zajímají změny v cílové vizi/základních předpokladech projektu.

 • Harmonogram se nám odsunul (zatím) na konec roku

 • Změna ve vizi ani tak ne, ale potřebovala bych možná trochu support a přípravu na to, co bude následovat, ať si aplikaci přebereme kompletně pod sebe.

 •  

10 min

Ostatní


 •  Děkujeme za Hackday, moc si toho vážíme! (heart)

 • Děkuji za pomoc v sobě červencové nepřítomnosti (smile)

Další kroky a to do

 • Motivační meta / milník - nastavit první průběžný release tak, abychom se mohli pochlubit prvním výstupem a zároveň se mohli namotivovat → např. onboarding? Je to dobré jak pro vývoj, tak marketing a design. Na to musíme oslovit testery Blanka Sigmundová

 • Bylo by dobré udělat demo session Adéla Kalusová a retrospektivu na konci (rychlá varianta v Miro) → toto by bylo dobré dělat celotýmově včetně copywritingu

 • Bylo by dobré mít nastavené release co 4-6 týdnů

 • Podpořit najít Kotlin vývojáře - Blanka Sigmundová má aktivity, podpoří i Romana Pokorná

 • Předání projektu do Loono - je možnost diskutovat s Janou Fryzelkovou z Výluky (projekt Začni Učit), Blanka Sigmundová

Aktuální úkoly 

 •