Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Datum

Účastníci

...

...

Cíle

 • Měsíční zhodnocení 

Body porady

Čas

Položka

Návod/Otázka

Zadavatel

Česko.Digital  

10 min

Jak Tě projekt baví a jak se s námi na projektu cítíš?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

(smile)


(smile) (RP): Z projektu mám radost, spolupráce dle mého šlape dobře, jen mám velký vykřičník u Flutter.


Naplňuje dosavadní průběh a výstupy projektu očekávání?

Vyber prosím pouze jeden emotikon a zbylé dva smaž. Pokud chceš, svou volbu okomentuj.

(smile)

(smile) (RP): ano, díky změně technologie se ale může prodloužit dodání a možná se některé práce udělaly zbytečně?

15 min

Start / Stop / Continue

Zde prosím Tě zadej své poznámky a ideálně se zkus držet retrospektivního schématu START/STOP/CONTINUE. Cílem tohoto bloku je zjistit, zda dává smysl v projektu pokračovat daným způsobem, či je třeba přístup zrevidovat/upravit.

START - zde uveď to, co bychom v další fázi po tomto setkání měli začít dělat, případně co můžeme vylepšit.

STOP - zamysli se prosím Tě nad předchozími fázemi projektu a zde uveď to, co dříve nefungovalo a v budoucnu už bychom to raději dále dělat neměli. 

CONTINUE - Identifikuj prosím Tě to, co děláme dobře nebo co dobře funguje. 

START

 •  hledání tech lidí do projektu – nemáme problém najít designery/mkt. lidi, jen ti vývojáři nám stagnují

STOP

 •  

CONTINUE

 •  průběžná podpora projektu

START

 •  (RP) přizvatMartin Wenisch na call / naplánovat jinou schůzku a otevřít diskuzi ohledně výběru technologie - je vybraná správně? lze do č.d nabrat lidi, kteří projekt dotáhnou? může Loono tyto lidi následně poptat na trhu a aplikaci dále vyvíjet např. s komerčním partnerem nebo je to nevyužívaná technologie a nejsou na to lidi? Ráda bych slyšela názor od Martina W. a Martin Ladecký a udělala v širším plénu jasné rozhodnutí a ev. i poučení pro další projekty.

STOP

 •  

CONTINUE

 • (RP): pravidelné updaty a novinky na Slacku, osobní setkávání, příprava na schůzky, agilní řízení, podporování proaktivity týmu :), týmová spolupráce  

10 min

Nové informace
Největší rizika/výzvy
Společná rozhodnutí

Co vidíš jako největší výzvu/riziko na nejbližší období a jak s ním naložíme?

 • Nativní vs Flutter aplikace: už bychom potřebovali začít vyvíjet. Když vidím, jaká je problém pro vás najít Flutter designera, obávám se, jak moc náročné pak bude pro Loono aplikaci spravovat ar ozvíjet. Potřebujeme řešení, které pro nás po převzetí bude nejvíc „easy working“

 • Počet lidí ve vývojářském týmu – po odchodu Luca Novellis zůstane akorát Martin a Adam a nevím, jak reálné je pro ně práci zvládnout

 • Project management v Jira: udržení motivace lidí na plnění úkolů ve sprintech a dodržování deadlines. Blíží se prázdniny a obávám se, že pokud se nezačne asap vyvíjet, tak opadne zájem.

 • Vůle pojišťoven poskytnout nám API do jejich databáze

 •  (RP) viz výše, další riziko může být chybějící SM v tandemu s Adel, která může mít s projektem více práce, než původně zamýšlela / než má kapacitu.
  (RP) dalším rizikem může být (spolu)práce s kolegy mimo “coretým”. Jsou na projektu spokojeni? Jakou mají motivaci, odnáší si, s čím přišli? Komunikuje s nimi někdo na prav. bázi?

 •   

 •  

5 min

Změny v harmonogramu či vizi

Zde prosím uveď změny v harmonogramu, případně rozsahu projektu a z toho plynoucí nové milníky. Dále nás zajímají změny v cílové vizi/základních předpokladech projektu.

 • Vize a mise zůstává

 • Rozsah projektu: napojení API databáze pojišťoven – bude možná budeme připravovat nějaký plán B. → případně to napojit na veř. databázi jako známý lékař

 •  

Zápis

 • Martin L. - Flutter je nová technologie, jsou rizika její budoucnosti

 • Blanka - obavy ohledně dalšího vývoje, budeme mít lidi, kteří by nám s tímto pomohli? Najdeme (placené) kolegy do týmu

 • Martin W. - v ČR je tato technologie saturovaná, každé studio by toto mělo mít

 • Blanka nejsme schopni nabídnout ceny vývojářským studiím

 • Eva P. a Martin W. mají kontakty na studia (Vráťa Kalenda), která by to teoreticky mohla rozvíjet s Blankou do budoucna → check s komerční firmou

 • velmi dobře se switchuje z iOS → kontakt od Terky G, Blanka má také

 • potřebujeme jednoho seniora, kterého můžou stínovat

 • Martin W. může připravit pro iOS, Android lidi z komunity seminář/tipy na switch → toto je nyní příliš velký závazek, je možnost konzultací

  • jednodenní hackaton? - Martin W. je pro, chtělo by to v Opero / HubHub

  • konkrétní zadání aplikace Loono, Blanka a Peti si můžou udělat čas

  • do 3 týdnů

 • Blanka - poslat pot. partnerům & Evě, vizuálním podklady, dle kterých si to chtějí představit

 • Rozsah projektu: napojení API databáze pojišťoven – bude možná budeme připravovat nějaký plán B. → případně to napojit na veř. databázi jako známý lékař. Můžeme požádat VZP o přístup. Martin L. může pomoci Blance.

10 min

Ostatní

...

 •  

 •  Spolupráce se “Střecha duševního zdraví”

  • je to možnost, když na to budou finance a podpora partnerů

Aktuální úkoly 

 •