Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Create from Template
blueprintModuleCompleteKeycom.atlassian.confluence.plugins.confluence-business-blueprints:meeting-notes-blueprint
contentBlueprintIdb636d709-8210-4dc3-b0ac-0dfdb27d5d12
createButtonLabelVytvořit nový zápis

Nevyřešené úkoly z jednání

Task report
spacesRED
pageSize10
spaceAndPagespace:RED
labelsmeeting-notes
statusincomplete

Všechny zápisy z jednání

Content Report Table
blueprintModuleCompleteKeycom.atlassian.confluence.plugins.confluence-business-blueprints:meeting-notes-blueprint
contentBlueprintIdb636d709-8210-4dc3-b0ac-0dfdb27d5d12
analyticsKeymeeting-notes
blankDescriptionNaplánujte své schůzky a sdílejte zápisy a akce se svým týmem.
blankTitleZápis z jednání
spacesRED
createButtonLabelVytvořit nový zápis
labelsmeeting-notes