Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Create from Template
spaceKeyRED
templateName913211417
templateId913211417
titleNázev tématu, který chceš vytvořit/promovat v komunikaci Česko.Digital
buttonLabelVytvořit nové zadání textu

Předchozí zadání

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
sortcreation
reversetrue
cqllabel = "zadání-textu"