Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lean Canvas tvoří definiční dokument každého projektu a vzniká už při jeho zakládání.


⚙️ Návod, jak pracovat s šablonou Lean Canvas je součástí článku Jak pracovat se šablonou projektu, kapitola Název projektu - Lean Canvas zde


Lref gdrive embedded file
urlhttps://docs.google.com/presentation/d/1bdwqlTiIXmnufU0gle7OCfE4Shqg6tl6QN82HPTurIg/edit#slide=id.p
fullwidthtrue
height600