Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ve svém volném čase pomáháme veřejné sféře (neziskovým organizacím a státu) s digitalizací a inovacemi a děláme tak Česko lepším místem k životu. Usilujeme o maximální využití digitálních technologií ve prospěch společnosti. Díky zapojení více než 5000 lidí se můžeme stát lídrem v expertním dobrovolnictví v oblasti inovací a digitálních technologií v Evropě. 

Strategický dokument pro organizaci Česko.Digital

(blue star) Naše hodnoty

Projekty vedeme jinak než ostatní - podle hodnotJsme hodnotově řízená organizace. Našimi hodnotami se řídíme my i to, jak vedeme projekty.

  • hodnoty Česko.Digital jsou základním stavebním kamenem komunity, všichni je dodržujeme, i když je to občas těžké

  • vracej se k nim pokaždé, když si nebudeš jistý, pomohou ti se rozhodnout

  • mezi původní hodnoty (od vzniku Česko.Digital) patřily: Otevřenost, Efektivita, Participativní, Uživatelé v hlavní roli a Produkty > Technologie

  • pro lepší porozumění jsme provedli jejich revizi (refresh) tak, aby odpovídaly aktuálnímu směřování Česko.Digital, a doplnili je o konkrétní a srozumitelné příklady (více informací Refresh hodnot a Výstupy z dotazníku a návrh "nových hodnot" Česko.Digital)

Naše hodnoty jsou:

Otevřenost

Jsme otevřená organizace - zakládáme si na otevřené komunikaci a přístupnosti informací i dat. Vyjadřujeme se nahlas, upřímně a s respektem k ostatním. Nebojíme se nevědět a zeptat se.

Podporujeme přístup open-source. Máme transparentní účet. Vše dokumentujeme, aby každý mohl vše jednoduše dohledat a měl kontext. Vybíráme moderní nástroje, aby s nimi mohl jednoduše pracovat každý.

Naše schůzky jsou otevřené všem, kdo mají o dané téma zájem. Otevřenost je směrem k ostatním nabídka, ne povinnost se všeho účastnit. Relevantní výstupy z diskuzí a schůzek sdílíme s ostatními v projektu či komunitě.

...