Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

← zpět na My v Česko.Digital

Image Removed Naše Image Added Naše strategie

Ve svém volném čase pomáháme neziskovým organizacím a státu s digitalizací a děláme tak Česko lepším místem k životu. Díky zapojení více než

...

5000 lidí se můžeme stát lídrem v expertním dobrovolnictví v oblasti inovací a digitálních technologií v Evropě. 

Strategický dokument pro organizaci Česko.Digital

Image Removed Naše Image Added Naše hodnoty

Projekty vedeme jinak než ostatní - podle hodnot

...